Nootdorp – in oude ansichten deel 2

Het tweede boekje in deze reeks verscheen in 1977. Dit keer worden we aan de hand van 75 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp - in oude ansichten deel 2

Nootdorp – in oude ansichten deel 2

Met het gereedkomen van het nieuwe raadhuis in de Dorpsstraat, wordt een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van Nootdorp. Bladerend in dit album zal het de lezer niet ontgaan welk een geweldige ontwikkeling ons dorp heeft ondergaan in de eerste he 1ft van deze eeuw. Op de plaats van het thans gebouwde nieuwe raadhuis stond aanvankelijk de school van Nootdorp, waar onze voorouders hun eerste kennis opdeden. In de jaren dertig werd de school omgebouwd tot gemeentehuis, waarin naast de raadszaal, burgemeesterskamer en secretarie ook het politiebureau en de garage voor de brandweerauto waren ondergebracht. De uitbreiding van het ambtenarenkorps alsmede de steeds groter wordende werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden maakten deze nieuwe huisvesting noodzakelijk. Bladerend in dit boekje treft men ook nog het eerste raadhuis in de Dorpsstraat aan dat was gebouwd op het plantsoen, dat nu is gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Maria van Oisterwijkstraat.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |