Nootdorp – in oude ansichtkaarten

Het eerste boekje in deze reeks verscheen in 1973. In 38 ansichtkaarten en foto’s krijgt men een kijkje in het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp - in oude ansichten

Nootdorp – in oude ansichten

De Nootdorper van 1973 zal bladerend in dit fotoalbum ongetwijfeld met interesse bekijken hoe Nootdorp er veertig, vijftig jaar geleden uitzag. Dit spreekt nog des te meer aan nu Nootdorp gedurende de laatste jaren een haast “stormachtige” ontwikkeling doormaakt. Wat direct opvalt, is de grote verandering in bouwwerken die in deze jaren is opgetreden. Met enig heimwee zullen zeker de oudere Nootdorpers onder ons terugdenken aan de tijden van weleer. Dat Nootdorp er landelijk en schilderachtig uitzag, daarvan zal iedereen overtuigd zijn. Dat ook van dit oude karakter nog veel behouden kan blijven, daarvan zullen ongetwijfeld ook velen overtuigd zijn of worden. Deze foto’s laten echter ook de leefgewoonten en leefwijzen uit die tijd zien. De Nootdorper stamt uit een degelijke, hard werkende generatie. Zijn voorouders hadden heel goede leefgewoonten waarbij een hechte familieband zorgde voor een bijzonder goede onderlinge verhouding. Levend in een tijd waarin alom gesproken wordt over goede intermenselijke relaties, zal de Nootdorpse generatie van weleer door hun leefpatroon zowel op godsdienstig als maatschappelijk gebied ons zeker veel te leren hebben. Mogen velen bladerend in dit album er genoegen in vinden te kunnen lezen van het wel en wee van hun voorouders. Moge het voor anderen een aansporing zijn om dit bezit uit het verleden voor zover zulks mogelijk is te behouden. Gaarne wil ik dank brengen aan hen, die hun bijdrage hebben geleverd om de samenstelling van dit album mogelijk te maken. Niet onvermeld wil ik daarbij laten het beschikbaar stellen van de vele oude foto’s uit de grote verzameling van de heer M.P. Ripken, die op dit terrein belangrijk werk heeft verricht. Het bestek van dit boekwerkje is te klein om nog vele andere foto’s op te nemen, Het was geen eenvoudige opgave om onder de beschikbare foto’s de namen te vermelden van alle personen die op deze foto’s stonden.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |