Langelandseweg

Sinds wanneer deze weg de huidige naam draagt is niet bekend. De weg zelf is evenwel heel oud. Op de kaart van Floris Balthasars van 1615 heet de weg: de Notwech. Zoals ook de naam Nootdorp (noit/not/noot – dorp) is de naam Notwech terug te voeren op de weg waarlangs het ‘not’ = het veen was te vinden of werd vervoerd. De Notwech liep in 1600 vanaf de Schravewech (‘s-Gravenweg) tot aan de Bely Reygerskae. Daar maakte hij een haakse bocht naar rechts. Vanaf dat punt heette de weg de ‘nieuwe wech’ die uitkwam op de Noucooper Wech / Noucoopswech (Nieuwkoopseweg) In een rapport uit 1295, uitgebracht aan Graaf Floris V, over ‘Noetdorpe’ komt de naam ‘‘t langhe lant’ voor. De huidige naam Langelandseweg is naar het grondstuk ‘‘t langhe lant’ vernoemd.