Luitenant-Kolonel b.d. E.H. Brongers

De slag om Ypenburg

Der Slag om YpenburgDe slag om Ypenburg is een uitstekende beschrijving door een specialist over de Duitse aanval en de gevechten om vliegveld Ypenburg. Met een groot aantal foto’s. Nooit eerder werd over Ypenburg zo uitvoerig geschreven.

Op 10 mei 1940 overvielen Duitse strijdkrachten het neutrale Nederland. Ons land kreeg daarbij de bedenkelijke primeur van de eerste grote luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Parachutisten en luchtlandingstroepen landden onder meer op het Rijswijkse vliegveld Ypenburg om van daaruit door te stoten naar Den Haag. Hun doel was om Koningin Wilhelmina, de regering en de legerleiding gevangen te nemen. Met de uitschakeling van deze hoogste leiding zou de oorlog binnen enkele uren afgelopen zijn. De operatie liep uit op een mislukking voor de Duitsers. Ondanks een hevig bombardement, voortdurende beschietingen door Duitse jachtvliegtuigen en grootschalige luchtlandingen, verweerde de Nederlandse verdediging van Ypenburg zich op zodanige wijze dat de veel beter getrainde en bewapende Duitsers er niet in slaagden om het vliegveld te veroveren. Het werd de enige nederlaag van betekenis die de Duitsers tijdens hun “Blitzkrieg” in West-Europa leden. De slag om Ypenburg mei 1940 doet op boeiende wijze verslag van de opzienbarende strijd om de vliegbasis. Het boek opent met een beknopt overzicht van de Nederlandse defensie in 1940 en de verdedigingsmaatregelen voor Ypenburg. Vervolgens wordt het Duitse aanvalsplan voor Nederland geschetst, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de luchtlandingsoperatie om Den Haag, gevolgd door een beschrijving van de overval op Ypenburg en de tegenaanval die uiteindelijk tot een Duitse nederlaag leidde. Daarbij is een ruim gebruik gemaakt van Nederlandse en Duitse ooggetuigenverslagen. In het laatste hoofdstuk wordt een nabeschouwing van de strijd gegeven. Dit hoofdstuk bevat een aantal Duitse reacties en een overzicht van de gevolgen voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog.

Uitgeverij: Aspekt


Genre: Overig
Series: Oorlog, Ypenburg |