Casper Spoor

Kroniek van Nootdorp, deel I en deel II

Kroniek van Nootdorp - deel 2In 1990 verscheen deel II van de Kroniek van Nootdorp. Deel II werd samengebundeld met deel I, zodat één uitgave ontstond. Deel II is geschreven door drs. Job Vink. In het Ten Geleide schrijft burgemeester J.F.H.A.B. Waals het volgende:

Voor U, Nootdorpers, ligt, van de hand van Ds. Casper Spoor en drs. Job Vink, de geschiedenis van onze oude gemeente Nootdorp.
Op verzoek van het gemeentebestuur schreef Ds. Casper Spoor in 1966 de eerste ‘Kroniek van Nootdorp’. Eveneens op verzoek van het gemeentebestuur schreef drs. Job Vink in 1987/1990 een geactualiseerde aanvulling daarop, waarin de geschiedenis van Nootdorp vanaf de eeuwwisseling tot heden nader is beschreven.
Vier jaren studie lagen ten grondslag aan het werk van Ds. Casper Spoor en drie jaar studie heeft drs. Job Vink nodig gehad om de meer recente geschiedenis van Nootdorp in beeld te krijgen. Beide auteurs hebben niet alleen gewerkt vanuit hun belangstelling voor het verleden, maar zeer zeker ook uit gemeenschapszin en hun betrokkenheid bij hun eigen woonplaats.
De beide schrijvers zij dank verschuldigd voor de deskundige wijze waarop zij hun werk hebben gedaan. Met de uitgave van de geactualiseerde ‘Kroniek van Nootdorp’ heeft zich een duurzaam monument in ons midden opgericht.

Het eerste exemplaar van deze ‘Kroniek van Nootdorp’ is bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis, door drs. Job Vink op 25 april 1990 aangeboden aan de 17e Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, Mr. Schelto Patijn. En voorts zal elk Nootdorps gezin een exemplaar worden aangeboden.

In de loop der eeuwen is in Nootdorp veel veranderd.
Waar eens geveend werd en water ontstond, het land daarna drooggemaakt en ingepolderd, vormden zich rond de kleine dorpskom grote en kleine boerderijen, waarvan de herberg “De Gouden Star’ thans nog een monumentaal voorbeeld is. Later ontstond er bloeiende tuinbouw, die thans nog prominent aanwezig is in Nootdorp, en werden nieuwe wijken gerealiseerd, wegen aangelegd en het voorzieningenniveau aangepast aan de eisen van de tijd.
Het zo veelzijdig geworden maatschappelijk leven, kenmerken voor een plattelands gemeenschap, paste zich daar bij aan.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

Kroniek van Nootdorp

Kroniek van NootdorpIn 1966 verscheen de Kroniek van Nootdorp, geschreven door ds. Casper Spoor, hervormd predikant, op verzoek van de gemeente Nootdorp. Burgemeester H.C.A.M. Schölvinck schrijft in het Ten Geleide:

Voor U, Nootdorpers, ligt, van de hand van Ds. C. Spoor, 37e predikant der Hervormde Gemeente, de geschiedenis van onze oude gemeente Nootdorp.
Geschreven op verzoek van en uitgegeven door het Gemeentebestuur. Vrucht van vier jaren studie uit gemeenschapszin ondernomen. De deskundige schrijver zijn wij warme dank verschuldigd, welke hem hierbij uit aller naam betuigd wordt.
Met dit wek heeft hij zich in ons midden een duurzaam monument opgericht.
Elk Nootdorps gezin wordt een exemplaar aangeboden en overigens wordt het boek tegen kostprijs ter gemeente-secretarie verkrijgbaar gesteld.
In de loop der eeuwen is in Nootdorp veel veranderd.
Waar eens geveend werd en water ontstond, het land daarna drooggemaakt en ingepolderd, vormden zich rond de kleine dorpskom grote en kleine boerderijen, gedeeltelijk later omgezet in bloeiend tuinbouwbedrijf, werden en worden nieuwe wijken gesticht en wegen aangelegd, bedrijven en instellingen opgericht.
Het zo veelzijdig geworden maatschappelijk leven paste zich daarbij geleidelijk aan.
In de geschiedenis van Nootdorp spiegelt zich wat in der tijden van ons vaderland, het gewest Holland en de regio Delfland, sinds 1572 onder het Huis van Oranje Nassau, geestelijk en materieel beroerde. Wat ook veranderde, gebleven is de gemeenschapszin, waardoor zoveel tot stand kon komen.
Tussen uitbreidende oude en nieuw te stichten groot-steden ligt Nootdorp thans met om haar kern een brede groenzoom, kracht en eigen karakter bezittend, mede daardoor en daarom in deze streek eigen functie hebbend.
Moge de lezing van de kroniek van Nootdorp de oude en de nieuwe bewoners hun gemeente meer en beter doen leren kennen, de gehechtheid aan haar doen toenemen en aldus onze gemeenschapsband versterken.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |