Kroniek van Nootdorp

Kroniek van NootdorpIn 1966 verscheen de Kroniek van Nootdorp, geschreven door ds. Casper Spoor, hervormd predikant, op verzoek van de gemeente Nootdorp. Burgemeester H.C.A.M. Schölvinck schrijft in het Ten Geleide:

Voor U, Nootdorpers, ligt, van de hand van Ds. C. Spoor, 37e predikant der Hervormde Gemeente, de geschiedenis van onze oude gemeente Nootdorp.
Geschreven op verzoek van en uitgegeven door het Gemeentebestuur. Vrucht van vier jaren studie uit gemeenschapszin ondernomen. De deskundige schrijver zijn wij warme dank verschuldigd, welke hem hierbij uit aller naam betuigd wordt.
Met dit wek heeft hij zich in ons midden een duurzaam monument opgericht.
Elk Nootdorps gezin wordt een exemplaar aangeboden en overigens wordt het boek tegen kostprijs ter gemeente-secretarie verkrijgbaar gesteld.
In de loop der eeuwen is in Nootdorp veel veranderd.
Waar eens geveend werd en water ontstond, het land daarna drooggemaakt en ingepolderd, vormden zich rond de kleine dorpskom grote en kleine boerderijen, gedeeltelijk later omgezet in bloeiend tuinbouwbedrijf, werden en worden nieuwe wijken gesticht en wegen aangelegd, bedrijven en instellingen opgericht.
Het zo veelzijdig geworden maatschappelijk leven paste zich daarbij geleidelijk aan.
In de geschiedenis van Nootdorp spiegelt zich wat in der tijden van ons vaderland, het gewest Holland en de regio Delfland, sinds 1572 onder het Huis van Oranje Nassau, geestelijk en materieel beroerde. Wat ook veranderde, gebleven is de gemeenschapszin, waardoor zoveel tot stand kon komen.
Tussen uitbreidende oude en nieuw te stichten groot-steden ligt Nootdorp thans met om haar kern een brede groenzoom, kracht en eigen karakter bezittend, mede daardoor en daarom in deze streek eigen functie hebbend.
Moge de lezing van de kroniek van Nootdorp de oude en de nieuwe bewoners hun gemeente meer en beter doen leren kennen, de gehechtheid aan haar doen toenemen en aldus onze gemeenschapsband versterken.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |