De nakomelingen van Donces Jansz. en Jannetje Verbeek

De geschiedenis van de familie JanssenDe geschiedenis van een geslacht Janssen van ca. 1700 tot 1993 met de oorsprong nabij Delft.

Behalve de degelijke wijze waarop deze genealogie is uitgegeven is de familiegeschiedenis van het geslacht Janssen een goed voorbeeld van een overzichtelijk opgezette genealogie. Aan elke besproken familietak gaat een genealogisch schema vooraf. Er is aandacht geschonken aan beroepen, vermogens en boedels en er zijn vele (auto)biografische notities opgenomen, zoals van Jan Janssen (ongetwijfeld de bekendste vertegenwoordiger van dit geslacht) die in 1968 de Tour de France won. Stamvader Donces Jansz. leefde in de eerste helft van de 18e eeuw even buiten de stad Delft. Hij en zijn zonen waren er klederbleeker. Hun nakomelingen werden veelal landbouwer en bleven in de omgeving wonen. Deze rooms-katholieke familie werd tamelijk uitgebreid. In 1993 waren 286 nazaten met de naam Janssen in leven, van wie het grootste deel in Zuid-Holland woonde met als kern Nootdorp.

Uitgeverij: Pirola, Schoorl


Genre: Overig
Series: Genealogie |