Nootdorp en de Nootdorpers – in grootmoeders tijd

Het vijfde en laatste boekje in deze reeks verscheen in 1985. Dit keer worden we aan de hand van 75 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp en de Nootdorpers - in grootmoeders tijd

Nootdorp en de Nootdorpers – in grootmoeders tijd

Wanneer men tegen de achtergrond van het jaar 1985 de foto’s in dit boekwerkje bekijkt, komt men onwillekeurig tot de duidelijke conclusie, dat ook met name het leef- en werkklimaat in de laatste vijftig jaren in Nootdorp evenals elders een bijna stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Wat daarbij opvalt is de soberheid, waarin onze voorouders moesten leven en daaraan op hun eigen wijze inhoud hebben trachten te geven.

De strijd om het dagelijkse bestaan was een van de belangrijkste zaken waarmede men zich bezig meld. De betrekkelijk schaarse vrije tijd werd dan ook dankbaar besteed. Het kerkelijk leven nam daarbij voor velen een belangrijke plaats in.

De weinige vervoersmogelijkheden waren er mede oorzaak van, dat Nootdorp nog lange tijd in de onmiddellijke omgeving van de grote steden toch sterk geïsoleerd is geweest.

Kenmerkende eigenschappen van onze voorouders waren dan ook grote arbeidslust, plichtsbetrachting en een hechte familieband. Allemaal eigenschappen, die ook voor onze tijd, als bijzonder waardevol mogen worden beschouwd.

Moge de lezer, bladerend in dit fotoalbum, met waarde ring en inspiratie terugzien op deze ook voor Nootdorp niet onbelangrijke periode.

Gaarne willen wij dank brengen aan allen, die op welke wijze dan ook tot de samenstelling van dit album hebben bijgedragen. Niet in het minst geldt zulks voor de bijdrage van de heer M.P. Ripken.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |