Nootdorp en de Nootdorpers – in oude ansichten

Het vierde boekje in deze reeks verscheen in 1981. Dit keer worden we aan de hand van 92 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp en de Nootdorpers - in oude ansichtenHet mag een gelukkige omstandigheid worden genoemd dat in het jaar dat Nootdorp zijn 700-jarig bestaan op zo uitbundige wijze viert, een vierde boekje met foto’s gereedkomt bij de Europese Bibliotheek onder de titel “Nootdorp en de Nootdorpers in oude ansichten”. Tientallen oude foto’s uit de beginjaren van deze eeuw, die ons het wel en wee van de inwoners van Nootdorp laten zien.

Vooreerst blijken daaruit een hechte familieband en de grote waarde die in Nootdorp altijd werd gehecht aan een gezond gezinsleven, De strijd om het bestaan was hard. Niet minder groot was de arbeidzaamheid van onze voorouders, die vaak met bijzonder weinig middelen tot zo grote prestaties in staat waren.

Een belangrijke plaats in de Nootdorpse gemeenschap van die jaren werd ingeruimd voor het beleven van de godsdienst. Leven en godsdienst waren onlosmakelijk verbonden. De godsdienst vormde voor hen een van de belangrijkste onderwerpen in hun bestaan. De gemeenschapszin in Nootdorp is altijd groot geweest. Het Nootdorp van nu moge daaruit voor deze nieuwe tijd voldoende inspiratie opdoen.

De velen die voor de samenstelling van dit boekwerk hun foto’s beschikbaar stelden, zeg ik gaarne dank. In het bijzonder ook de heer M. Ripken, die hiertoe wederom een belangrijke bijdrage leverde.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |