Nootdorp – in oude ansichten deel 3

Het derde boekje in deze reeks verscheen in 1979. Dit keer worden we aan de hand van 76 ansichtkaarten en foto’s meegenomen door de geschiedenis van het oude Nootdorp. In de inleiding lezen we het volgende.

Nootdorp - in oude ansichten deel 3

Nootdorp – in oude ansichten deel 3

Het mag bijzonder verheugend worden genoemd, dat voor een gemeente als Nootdorp het mogelijk mocht blijken een derde boekje uit te geven in de serie “Nootdorp in oude ansichten”. Ook deze uitgave geeft een duidelijk inzicht in het leven en werken van de inwoners aan het begin van deze eeuw. Vooreerst blijkt daaruit hoe Nootdorp een eigen karakteristiek aanzien had en vervolgens blijkt daaruit de saamhorigheid die Nootdorp heeft gekenmerkt. Ieder mens leeft vanuit de achtergrond van zijn verleden. Moge het zo ook zijn voor Nootdorp en zijn inwoners. Voor velen zal het bladeren in dit boekje goede en mooie herinneringen uit hun kinderjaren oproepen en voor anderen zal het mogelijk een stimulans zijn om goede oude tradities te zien tegen de achtergrond van deze nieuwe tijd. Dat de Nootdorpse gemeenteraad bij raadsbesluit van 4 november 1975 no. 6 overging tot het vaststellen van een “Monumentenverordening ophaalbruggen” mag een bewijs worden genoemd, dat ook de overheid belangstelling heeft voor het behoud van het eigen karakter van Nootdorp. In dit boekje treft u dan ook een groot aantal foto’s aan van bestaande en reeds geamoveerde ophaalbruggen.

Grote dank zijn wij verschuldigd aan de heer M.P. Ripken, die een grote bijdrage heeft geleverd in het verzamelen van veel waardevol materiaal. Dank ook aan al diegenen, die vaak oude portretten en foto’s voor dit boekje beschikbaar wilden stellen. Vaak was het moeilijk tijd en omstandigheden juist aan te geven.

Uitgeverij: Europese Bibliotheek


Genre: Overig
Series: Ansichtkaarten, Nootdorp |