Plan West Nootdorp

Nootdorp - Plan WestIn 2008 is een grote opknapbeurt uitgevoerd in Plan West door Vestia. Ter gelegenheid hiervan is een boekje verschenen. In het voorwoord staat het volgende.

Ter herinnering aan een bijzondere wijk.
Bij het gereedkomen van de opknapbeurt aan de woningen van Vestia Nootdorp in Plan West ontstond het idee om een boekje uit te geven over deze bijzonder Nootdorpse wijk. Het is een makkelijk leesbaar overzicht geworden van de geschiedenis van dit deel van Nootdorp.

De samenstellers van dit boekje hebben geen wetenschappelijk verantwoord geschiedenisboekje geschreven. De informatie die er in staat klopt uiteraard en is onder andere geput uit eerder verschenen boeken over Nootdorp en de omgeving. De bedoeling van dit boekje is om op makkelijk leesbare wijze en met gebruikmaking van veel illustraties een goede indruk te krijgen van dit unieke deel van Nootdorp in het algemeen en van de woningen van Vestia Nootdorp en de voltooide opknapbeurt in het bijzonder. Het blijkt er goed wonen te zijn.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Nootdorp |