Noud Janssen

De H. Bartholomeuskerk van Nootdorp

De Nootdorpers Tinus Verwijmeren, Noud Janssen en Ron Labordus hebben de geschiedenis van de H. Bartholomeuskerk in hun dorp in een jubileumboek vastgelegd. De kerk bestond in 2021 150 jaar. De auteurs leiden de lezer via een wandeling door de kerk en beschrijven het interieur en de restauraties die daar zijn uitgevoerd. Noud Janssen speelde daar de laatste jaren zelf als restaurateur een belangrijke rol in.

De monumentale kerk aan de Veenweg in Nootdorp dankt zijn bestaan aan de rijke veenboer Andreas Hofweegen, die aan het eind van zijn leven zijn grote vermogen schonk aan de Bartholomeusparochie. Met dat geld werd achter het kleine bestaande kerkje met pastoorswoning de nieuwe, grote kerk met pastorie gebouwd. De architect was E.J. Margry, leerling van de grootmeester van de Nederlandse neogotiek P. Cuypers.

He boek ‘150 jaar H. Bartholomeuskerk Nootdorp, De geschiedenis van een markant kerkgebouw’ beschrijft hoe de bouw tot stand kwam en neemt de lezer vervolgens mee door de rijke historie van de kerk. Het boek staat vol foto’s, niet alleen historisch materiaal maar ook veel kleurenfoto’s van de kerk in zijn huidige vorm.


Genre: Overig
Series: Geschiedenis, Kerk, Nootdorp |

Nootdorps Verleden – 5000 jaar geschiedenis

Nootdorps Verleden - 5000 jaar geschiedenis

Nootdorps Verleden – 5000 jaar geschiedenis

Ongeveer 5000 jaar geleden woonden op een kleine afstand van het centrum van het huidige Nootdorp al mensen. Toen zij weer wegtrokken ontstond een nat landschap waarop gedurende duizenden jaren een dik veenpakket groeide. Vanaf het jaar 1150 begon men het veenpakket op het grondgebied van Nootdorp te ontginnen. Er ontstonden drie woongebieden: Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, waarvan Nootdorp het centrum vormde. Dit boek bevat een geheel nieuwe beschrijving van het ontstaan van Nootdorp en wat er daarna gebeurde. Gedurende 500 jaar was Nootdorp dé energieleverancier voor Delft en Den Haag. De turfafgraving in Nootdorp zorgde voor groei en bloei van die steden tussen 1350 en 1700. De inwoners van Nootdorp betaalden een hoge prijs. Nootdorp en omgeving veranderden in een plassengebied. Na de drooglegging van de Nootdorpse plassen ontwikkelde het dorp zich tot een agrarische samenleving. Na 1960 veranderde het dorp opnieuw: het kreeg een voorstedelijk karakter.

‘Nootdorps verleden’ geeft een aansprekend beeld van de bestuurlijke, sociale, economische en culturele verhoudingen in onze dorpsgemeenschap door de eeuwen heen. Het bevat tal van anekdotes en voorvallen. Veel illustraties verlevendigen de tekst en kleinere tekstblokjes geven bijzondere informatie.

Willem Janssen, de auteur van het boek Nootdorpse boerderijen en hun bewoners, over het boek Nootdorps verleden:
“Het is goed leesbaar, informatief en boeiend. Het bevat vele kleurrijke anekdotes. Het is echt ongelofelijk hoeveel informatie het boek bevat uit de periode voor 1850. Maar ook de recente geschiedenis van Nootdorp is boeiend beschreven. Hulde, hulde.”


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |

In de slagschaduw

Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog

In de slagschaduw

Dit boek, geschreven door Noud Janssen met medewerking van Bert Huijgen, Piet van der Kruk, Henk Rolvink en Ninon Vis vertelt het verhaal van Nootdorp en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overdonderend begin van de oorlog voor Nootdorp – de slag om het vliegveld Ypenburg –, de vormen van verzet tegen de bezettingsmacht, de onderduikers, het schaarser worden van allerlei levensbehoeften, de tewerkstelling in Duitsland, de schietpartijen, de bombardementen, de hongerwinter, de bevrijding komen natuurlijk aan bod. Ook de jaren vlak voor de oorlog en na de bevrijding worden beschreven.
Tezamen met de reeds eerder gepubliceerde verhalen, die in dit boek zijn verwerkt, biedt “In de slagschaduw” voor het eerst een getrouw beeld van ons dorp, dat werd meegesleurd in de internationale oorlogsverwikkelingen. Het bevat tientallen persoonlijke herinneringen van Nootdorpers die het allemaal hebben meegemaakt. Voor dit boek is ook archiefonderzoek gedaan. Daaruit zijn tal van nieuwe gegevens naar voren gekomen. Veel kleinere onderdelen en talrijke illustraties maken het boek voor veel mensen toegankelijk.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp, Oorlog |

Nootdorp, van veen tot steen

Nootdorp, van veen tot steenNootdorp, van veen tot steen

Johan Cruyff, bekend om zijn dikwijls treffende uitspraken, heeft eens gezegd: je kunt ’t pas zien als je het door hebt.

Als je door Nootdorp wandelt of fietst, sta je er niet bij stil dat eigenlijk alles wat je ziet een foto van het verleden is. Hoe Nootdorp er nu uitziet is immers de uitkomst van een lange ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor de bocht in de Veenweg waar deze overgaat in de Kerkweg, dat geldt ook voor de rechte lijn van de Brasserskade. De Dorpsstraat wordt al 750 jaar bewoond, de Wilhelminastraat pas 50 jaar. De eeuwenoude tocht langs de Dwarskade of de Veenweg had vroeger net zo’n belangrijke betekenis als de rijksweg A12 tegenwoordig heeft.

Dit boek gaat over de geografische geschiedenis van Nootdorp vanaf de eerste bewoning tot heden. Het vertelt het verhaal over hoe de vroegste bewoners hier leefden, hoe in de Middeleeuwen de ontginners van het veen hun leefomgeving vormden en hoe de Nootdorpers in de 19e eeuw hun dorp ingrijpend zagen veranderen. De keuzes die in vroegere tijden zijn gemaakt over de inrichting van het land en de gevolgen daarvan, zien we tot op de dag van vandaag. Maar dan moet je het wel ‘door hebben’.

Op een overzichtelijke en voor ieder begrijpelijke wijze schetsen de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen van het Nootdorpse landschap. Ze vertellen het verhaal van voor- en tegenspoed, van armoe en rijkdom. Ze laten zien welke belangrijke veranderingen in de akkerbouw, veeteelt, tuinderij en woningbouw Nootdorp hebben gemaakt zoals het nu is.

Tal van illustraties ondersteunen de tekst. Kortere tekstblokjes verlevendigen het geheel.

Nootdorp van veen tot steen biedt een boeiende doorkijk van het verleden naar het heden.

Uitgeverij/drukkerij Van de Sande


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |