Ninon Vis

Makreel in de gang
door Ninon Vis

MAKREEL IN DE GANG

“Schrik niet, maar er zit een tamelijk grote makreel in de gang”, meldt Erika. Voorzichtig ga ik poolshoogte nemen. Inderdaad, een joekel van een spin, hoog op de harige poten.

De onderwerpen van de verhalen van Ninon Vis zullen velen aanspreken. Zij schetst herkenbare situaties rond angst voor spinnen, geld uit de muur halen, het bedienen van de video, de eerste auto, militaire dienst, klussen, vakantie, ouder worden en nog veel meer. De alledaagse gebeurtenissen worden bondig beschreven met een ondertoon van luchtige, relativerende humor.
Dit boekje over Erika, Johan en hun moeder is bij uitstek geschikt om cadeau te geven.

Ninon Vis is journaliste en publiceerde, behalve columns en artikelen in diverse dagbladen en tijdschriften, een groot aantal kinderverhalen bij Cantecleer, Malmberg en de Geïllustreerde Pers. De verhalen in ‘Makreel in de gang’ werden eerder als columns gepubliceerd in het weekblad ‘De Eendracht’ onder het pseudoniem Georgine.


Genre: Overig

Nootdorpse Olympiërs

Nootdorpse OlympiërsIn 2008 worden de Olympische spelen van 8 tot en met 24 augustus gehouden in Peking, China. Als Nootdorp kunnen wij trots zijn op zes Olympiërs uit ons midden, die aan eerdere edities van dit vierjaarlijkse sportevenement hebben deelgenomen.

Samen met Piet van der Kruk werd het plan opgevat om hier tijdens het Olympisch jaar 2008 aandacht aan te besteden. Ninon Vis vonden we bereid om de redactie te voeren zoals zij dat ook zeer kundig gedaan heeft voor onze succesvolle boeken Nootdorpers en Nootdorpers II.

Het resultaat heeft u in uw hand. Een leerzaam boek met een Olympisch profiel van onze dorpsgenoten, aangevuld met wat informatie over hun Nootdorpse tijd. De eerste exemplaren van dit boek werden uitgereikt aan Peter van Duyne, zoon van Puck van Duyne – Brouwer, Leo van Eijk, trainingsmaatje van Jan Janssen en Pieter van der Kruk, topsporter en bijna Olympiër. En uiteraard aan de Olympiërs zelf.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Interviews, Nootdorp |

Nootdorpers II

Nootdorpers IIIn Nootdorpers II leest u verhalen over Nootdorp hoe het was. Waar Nootdorpers deel I een sterk agrarisch karakter heeft, vindt u in dit boek vertegenwoordigers van de diverse beroepsgroepen, die Nootdorp rijk was, zoals een smid, een wijkzuster, de koster en de gemeentebode, een kaasmaker en een bakker, de molenaar, een wagenmaker en een brandweerman. Dit wil niet zeggen, dat de agrariërs ontbreken, want om hen kun je niet heen in een dorp zoals Nootdorp ooit was.

Echte Nootdorpers, hier geboren en getogen, zullen zeggen dat sommige gesprekspartners niet allemaal echte Nootdorpers zijn. Dit klopt, maar voor deel II is ook gekeken naar het grote aantal jaren dat zo iemand zich voor de dorpsgemeenschap heeft ingezet.

De levensomstandigheden zijn de laatste vijftig jaar zo sterk veranderd, dat onze jongeren  zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe hun grootouders, -soms ook hun ouders-, als kind volop meewerkten in het familiebedrijf. Hoewel ze gewoon naar school moesten, stonden ze voor dag en dauw op om koeien te melken, brood te bezorgen of bloemkolen te hakken. En soms ook om naar de mis te gaan, want voor veel kinderen was kerkgang voor schooltijd de normaalste zaak van de wereld.

Naarmate we meer gesprekken hadden gevoerd, viel het ons op dat zeer veel inwoners aan elkaar verwant zijn. Via neven en nichten komt men vaak uit bij dezelfde overgrootvader. Er bestaat nog steeds een kleine, hechte gemeenschap van mensen die elkaar allemaal kennen. Nieuwe Nootdorpers – import zoals ze soms niet al te vleiend worden genoemd – komen er steeds meer. Daarom gingen we ook op bezoek bij twee nieuwe Nootdorpse gezinnen om te horen hoe zij oordelen over ons dorp en over de ingrijpende veranderingen waarmee wij de laatste jaren zijn geconfronteerd. Ook zij constateerden, dat veel groen aan nieuwbouw wordt opgeofferd en dat het dorpse karakter aan het verdwijnen is.

Maar wij allemaal, nieuwe inwoner of niet, kunnen nu profiteren van uitstekend openbaar vervoer en een uitgebreid winkelaanbod, die we te danken hebben aan de komst van de nieuwbouwwijken met hun bewoners.

Wie niet zat te wachten op de komst van een tram en op een drukbezocht winkelcentrum, zal met de veranderingen moeten leren leven. Bij het nostalgisch peinzen over hoe het vroeger was, kunnen Nootdorpers deel I en II goede diensten bewijzen. En laten we dan niet vergeten dat het vroeger ook niet allemaal rozengeur en maneschijn was.

We hebben met twintig inwoners gesprekken gevoerd en hun herinneringen opgeschreven. Samen met Nootdorpers I hebben we nu veertig verhalen opgetekend. Als Nootdorp in 1900 rond de honderd families had, zal nog een aantal markante Nootdorpse familienamen ontbreken. Dat kan niet anders.

Dit boek is, net als Nootdorpers I, een weergave van de herinneringen van onze gesprekspartners. Het pretendeert niet historisch verantwoord te zijn; herinneringen kleuren immers in de loop der tijd. Evenals in deel I, raden wij de lezers aan om de in het boek genoemde locaties, – mochten ze nog bestaan,  – te gaan bekijken. Vooral voor nieuwe inwoners lijkt ons dit een goede manier om zich met het dorp vertrouwd te maken.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Interviews, Nootdorp |

Nootdorpers

NootdorpersMet het ontstaan van de nieuwbouwwijken plan West en plan Oost (Vrouwtjeslant) in de jaren zestig en zeventig, kwam de eerste grote golf import Nootdorp binnen. De nieuwe bewoners wisten weinig tot niets van het dorp en trokken zich over het algemeen niet veel aan van de heersende dorpscultuur. Langzaam maar zeker veranderde de sfeer in het dorp; niet iedereen kende elkaar meer, niet iedereen groette elkaar op straat. Toch gingen de nieuwkomers op den duur het dorp waarderen en integreerden ze, hoewel ze nooit echte Nootdorpers konden worden. Ze waren hier immers niet geboren en getogen; hun familie kwam niet uit het dorp of uit de directe omgeving.

De oude, hechte kern van oorspronkelijke bewoners bleef bestaan. Deze groep paste zich tot op zekere hoogte aan bij de nieuwe inwoners en bij de veranderingen in het zich steeds maar uitbreidende dorp.

Nu Nootdorp in korte tijd wel heel drastisch aan het veranderen is, leek het de vereniging Noitdorpsche Historiën, opgericht in 2001, een goed idee om te gaan praten met een aantal echte Nootdorpers, met inwoners die behoren tot families die soms al generaties lang in Nootdorp wonen.

Wij schreven de verhalen op, die wij te horen kregen. Wij, zelf geen echte Nootdorpers, verbaasden ons er over dat nog in de jaren vijftig de verschillen tussen katholiek en protestant, tussen wel of niet in de Dorpsstraat wonen, zo’n grote rol speelden in het dagelijks leven. Zo gaapte er een kloof tussen de kinderen uit de Dorpsstraat en degenen die in boerderijen rond Nootdorp opgroeiden; evenals tussen leerlingen van Nootdorpse scholen en scholieren die per fiets naar Delft reden.

De jaren tijdens en vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden gekenmerkt door armoede en keihard werken om het hoofd boven water te houden. De gezinnen waren groot, de inkomsten vaak minimaal. We kunnen ons nu moeilijk voorstellen dat deze mensen geen enkele luxe kenden en dat ook de kinderen volop aan het arbeidsproces moesten deelnemen.

Over het leven en werken in Nootdorp in vroeger tijden hebben wij vele, vele uren gepraat met ruim twintig dorpsbewoners. Het bleek onmogelijk om alle van ouds bekende families te bezoeken; lezers zullen ongetwijfeld vele namen missen.

We voerden gesprekken aan de hand van herinneringen en die zijn niet altijd betrouwbaar. Sterker nog, de herinnering van de één is soms in tegenspraak met die van de ander. Het was dan ook niet onze bedoeling een historisch verantwoord boek te schrijven. Wij noteerden wat Nootdorpers zich nog wisten te herinneren over hun familie, hun jeugd, hun ouderlijk huis. Zo ontstond een kleurrijk, maar zeker niet volledig beeld van het Nootdorp van toen.

In de verhalen worden vele nog bestaande locaties, woningen, winkels en boerderijen genoemd. Vooral voor nieuwe Nootdorpers is het is wellicht een goed idee om met deze gegevens in de hand het dorp eens rond te fietsen of te wandelen. Op die manier wordt duidelijker waar zich het een en ander heeft afgespeeld.

Uitgeverij: Schenk


Genre: NH
Series: Interviews, Nootdorp |