Veenweg 59 – Brug

gemeentelijk monument
brug

Een bascule ophaalbrug over de Watering langs de Veenweg, die toegang geeft tot erf met modern woonhuis, gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Veenweg 59

De brug is gefundeerd op betonnen landhoofden. Stijlen, hamei, balans en priem zijn uitgevoerd in ijzeren I-profielen. Het brugdek bestaat uit houten delen op een onderbouw uit profielijzer. De klep is met schakelkettingen afgehangen aan de bovenbouw. De stijlen zijn voorzien van houten vleugelstukken.

Het toegangshek heeft twee vleugels bestaande uit brede spijlen op twee liggers en is aan de stijlen afgehangen.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als een van de weinig gaaf overgebleven exemplaren van een vroeger in de gemeente veel voorkomend type bruggen naar particuliere erven;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Hierbij wordt opgemerkt dat het woonhuis niet tot het monument behoort.

De naam van de brug is ‘Recht door zee’ en kan nog bediend worden.