Veenweg 61 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Vrijstaand woonhuis op rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen, waarvan één in de mansarde kap. Gebouwd omstreeks 1918.

Veenweg 61

Het mansarde dak is gedekt met gesmoorde Tuile du Nord pannen.

De voorgevel is symmetrisch van opzet met in de as de entree. De gevel bevat een houten, iets overstekende secundaire gootlijst. Het centrale deel van de gevel is over twee bouwlagen opgetrokken en als topgevel uitgevoerd, beëindigd met een vlakke makelaar. In de geveltop bevindt zich een secundair schuifvenster, onder een segmentboog van gele verblendsteen en wit geglazuurde baksteen. De zwikvulling bestaat uit een pleister waarin een figuratie is aangebracht.

De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband, met toepassing van speklagen en segmentbogen in gele verblendsteen en wit geglazuurde baksteen, welke als decoratie is verwerkt boven de deur en de vensters. De lekdorpels zijn uitgevoerd in een rollaag van donkergroen geglazuurde, geprofileerde baksteen. De voorgevel bezit een lage gecementeerde plint.

De voordeur is terugliggend in de gevel geplaatst. In de zwikvulling onder de segmentboog bij de entree is het jaartal 1918 opgenomen. Het voordeurkozijn met bovenlicht is niet oorspronkelijk. Ter weerszijden hiervan zijn symmetrisch twee secundaire T-schuifvensters met een bovenraam gesitueerd. De linkerzijgevel bevat een kenmerkend half T-schuifvenster, waarbij de segmentboog decoratie overhoeks doorloopt.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering en als gaaf voorbeeld van vrijstaande woningbouw voor de gegoede burgerij.

Hierbij wordt opgemerkt dat de achter de woning liggende nieuwbouw niet behoort tot het monument.