Veenweg 57 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis-bedrijfsruimte

Woonhuis op T-vormige plattegrond met uitgebouwde inpandige bedrijfsruimte in twee bouwlagen waarvan één in de kap, gebouwd in traditionele stijl in het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Veenweg 57

De dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde Tuile du Nord pannen.

De gevels zijn opgetrokken in donker roodbruine baksteen in kruisverband met toepassing van gele verblendsteen in speklagen (ter hoogte van de onder- en bovenzijde van de vensteropeningen in de voorgevel), ontlastingsbogen en siermetselwerk onder de dakrand. De gevels zijn voorzien van een gecementeerde plint.

De voorgevel is aan de linkerzijde enigszins vooruitgeschoven uitgevoerd als topgevel. Op de begane grond en verdieping zijn twee respectievelijk een T-schuifvenster opgenomen. De zwikken zijn van polychrome tegels voorzien. De schouders van de top zijn uitgemetseld op een natuurstenen kraagsteen en voorzien van een piron. De top is voorzien van natuurstenen dekplaten en een uitgemetselde top met natuurstenen bekroning. Naast het rechtervenster is een gevelsteen ingemetseld.

In het lagere rechterdeel van de voorgevel zit een deuropening met paneeldeur en ongedeeld bovenlicht en twee T-schuifvensters als voren. De dakrand is voorzien van rijk uitgevoerd siermetselwerk met een stapeling bestaande uit een bloklijst, een zaagtand en een muizentand, uitgevoerd in gewone baksteen en gele verblendsteen.

De zijgevels bevatten meerdere T-schuifvensters als voren. In de rechterzijgevel zit een enkele houten deur naar het bedrijfsgedeelte en een kelderlicht met diefijzers en een houten luik.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.