Veenweg 44 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Woonhuis op rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen, waarvan één in het geknikte schilddak. Gebouwd omstreeks 1910.

Veenweg 44

Het schilddak met geknikt dakschild, is gedekt met gesmoorde Tuile du Nord pannen, en bevat een grote gemetselde schoorsteen.

De voorgevel is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. De voorgevel is geplaatst op een grijze geschilderde plint en bevat een drietal wit geschilderde speksteenlagen met bovenin een rollaag van gele baksteen. De voorgevel wordt beëindigd door een muizentand van gele baksteen onder een geprofileerde houten bakgootlijst.

Het middendeel van de voorgevel is over twee bouwlagen opgetrokken en als topgevel uitgevoerd. De top kent een eenvoudige lijstbeëindiging (secundair). Op de begane grond bevinden zich twee vensteropeningen en uiterst rechts de oorspronkelijke toegangsdeur, onder een bovenlicht gestopt met glas in lood. De gevelopeningen zijn gestopt met vereenvoudigde T-schuifvensters met in het bovenlicht oorspronkelijk glas-in-lood ramen. De gevelopeningen bevatten aan de bovenzijde een Hanenkam beëindiging (anderhalf steens) met hoekstenen en een sluitsteen met diamantkop. De voorgevel bevat twee muurankers.

De gevel Delflandstraat is opgetrokken uit rode baksteen in halfsteens verband, en heeft in de kap een grote secundaire dakkapel. Op de begane grond bevindt zich een (secundaire(?) erker uitbouw.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.