Veenweg 43 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Op een nagenoeg vierkant grondplan gelegen vrij liggende woning, aan twee zijden van de weg gescheiden door een sloot. Gebouwd omstreeks 1928.

Veenweg 43

De kap wordt gevormd door een tentdak met stompe beëindiging en licht gebogen dakvoet. De dakbedekking wordt gevormd door rode Tuile du Nord pannen. De centraal op het voor dakvlak gelegen dakkapel bevat een vast raam met aan weerszijden openslaande ramen onder een plat dak.

De gevel is opgetrokken uit grauwe baksteen in kruisverband, en bevat een rollaag boven de gemetselde plint. De voor- en linkerzijgevel hebben een tweezijdige erker. De voorgevel heeft rechts de entree waarin opgenomen een paneeldeur met ruitje en glas-in-lood bovenlicht.

De gevel bevat een samengestelde raampartij met glas-in-lood bovenlicht. Onder de kozijnen bevinden zich hardstenen lekdorpels.

Ter overbrugging van het water voor de woning bevindt zich een houten vlakke brug met stalen buizen leuningen.

De moderne uitbouw tegen de achtergevel behoort niet tot het monumentale deel.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing.
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging.
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de
    detaillering.

Hierbij wordt opgemerkt dat de bescherming zich beperkt tot het voorhuis.