Veenweg 12 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Vrijstaand woonhuis op rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen, waarvan één in het geknikte schilddak. Gebouwd omstreeks 1925.

Veenweg 12

Het schilddak met geknikte dakschilden, is gedekt met rode geglazuurde Tuile du Nord pannen. De nok is bekroond met een keramische piron. Het middendeel van de gevel is over twee bouwlagen opgetrokken en als topgevel uitgevoerd. Op de verdieping is een stolpraam gesitueerd. In het dakvlak geplaatst, aan weerszijden van de geveltop, bevindt zich een kleine dakkapel met zadeldak.

De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband, met toepassing van speklagen en segmentbogen in gele verblendsteen en groen geglazuurde baksteen, die als decoratie is verwerkt boven de deur en de vensters. De lekdorpels zijn eveneens uitgevoerd in een rollaag van donkergroen geglazuurde, geprofileerde baksteen. De gevels bevatten een gecementeerde plint.

De voorgevel is symmetrisch van opzet met in de as de entree. De gevel bevat een rondgaande houten, iets overstekende gootlijst, voorzien van gootklossen en windveren.

De voordeur is voorzien van panelen en een zesruits raam. Het bovenlicht is voorzien van een glas-inloodvulling. Aan weerszijden hiervan zijn twee T-schuifvensters met een bovenraam met glas-inloodvulling gesitueerd.

Een stichtingssteen en een brievengleuf zijn respectievelijk links en rechts van de entree ingemetseld.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering en als gaaf voorbeeld van vrijstaande woningbouw voor de gegoede burgerij.