Molenweg 55 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Linkerhelft van een dubbel woonhuis in twee bouwlagen, waarvan één in de mansardekap.

Molenweg 55 en 57

Het bouwblok vormt het meest rechtse deel van een ensemble van 3 bouwblokken. Het is gebouwd omstreeks 1920.

De mansardekap is gedekt met rode Tuile du Nord pannen en bevat een centraal in het bovenste dakschild gelegen schoorsteendoorvoer. In het onderste dakschild is een dakkapel opgenomen, waarvan het met pannen gedekte dakvlak doorsteekt met het bovenste dakvlak van de mansarde kap.

De woningen zijn spiegelsymmetrisch van opbouw en opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. De voorgevel is geplaatst op een gecementeerde plint en heeft aan de buitenzijde een smalle verticale spleetopening in het metselwerk. Hiernaast is het voordeurkozijn geplaatst onder een bovenlicht. Twee vereenvoudigde schuifvensters vormen de resterende gevelopeningen. De gevelopening bevat aan de bovenzijde een steens rollaag, waarvan de onderste halve steen iets is teruggelegd. De houten bakgoot is gelegd op gefigureerde klossen. De zijgevel bevat onder andere een kelderraam.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging, al een representatief beeld van
    tuinarbeiderswoningen;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het pand een structurele eenheid vormt van twee panden en onderdeel is van een ensemble van 3 bouwblokken.