Molenweg 4 – Voormalige school

gemeentelijk monument
voormalige school

Voormalige ‘School met den Bijbel’, oorspronkelijk gebouwd in 1925 in een traditionele stijl met verwijzingen naar de ‘Amsterdamse School’.

Molenweg 4

In 1935 is het pand aan de rechterzijde uitgebreid met de huidige entree en naastliggend lokaal.

De gevels zijn opgetrokken in licht roodbruine baksteen in kruisverband op een plint van donkerbruine baksteen in identiek verband. Boven de vensteropeningen in de voorgevel zijn betonnen lateien toegepast.

De overige gevelopeningen zijn voorzien van een rollaag in baksteen.

De voorgevel is verdeeld in traveeën gescheiden door een halve steen uitgemetselde penanten. Deze penanten verbreden zich in de bovenzone van de gevel om de lateien op te vangen. In de tweede penant van links is een tegeltableau opgenomen met de tekst “School met den Bijbel” en in de derde penant een gevelsteen met het bouwjaar.

De vensteropeningen bezitten een kozijn met zware houtmaat, dat met vaste stijlen in vijf vakken is onderverdeeld. Elk vak bezit onder drieruits-stolpramen en boven een vierruits kantel-bovenraam. Het verschil in bouwfase is afleesbaar in de detaillering van de kozijnen. De entree ligt verdiept met een kozijn met dubbele deuren en een vast bovenlicht. De onderzijde van de deuren is voorzien van een balusterachtige versiering ter bescherming van de glasruit in de deur.

De zij- en achtergevel zijn soberder van opzet. Het oudste gedeelte bezit een serie kleinere vensteropeningen, terwijl de gevel van het jongere deel grotere vierruits vensters bezit.

De overgang naar het met gesmoorde Tuile du Nord pannen gedekte zadeldak wordt gevormd door een houten bakgoot op klossen. Het platte dak van de aanbouw aan de achterzijde wordt voor wat betreft het oudste deel begrensd door een vlak houten boeideel. De dakrand van de aanbouw van het jongere deel is hoger opgetrokken als een balustrade.

Het pand is voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp van monumentaal belang vanwege het afgewogen harmonische ontwerp, de ingetogen detaillering, stedenbouwkundige situering en als archetype van een dorpsschool uit de bouwtijd.