Kortelandseweg 2 – Boerderij

gemeentelijk monument
boerderij

Boerderij met dwars geplaatst woonhuis op een rechthoekige plattegrond, in twee bouwlagen waarvan een in de kap, gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Kortelandseweg 2

Het zadeldak van het woongedeelte (met de nok evenwijdig aan de straat) is gedekt met gesmoorde Tuiles-duNord pannen. De gevels zijn opgetrokken in donker bruinrode baksteen in kruisverband. Een gecementeerde plint is toegepast.

Bij het woongedeelte zijn de lekdorpels uitgevoerd als rollaag van geel geglazuurde geprofileerde baksteen.

In de anderhalf steense segmentboog boven de vensteropeningen in de voorgevel zijn witte en hardrode verblend bakstenen toegepast.

Onder de dakrand is een ladderfries in dezelfde baksteen toegepast. De vier vensteropeningen in de voorgevel zijn voorzien van een T-schuifvenster. In de linker (top-)gevel is direct naast de hoek met de voorgevel een smalle vensteropening gespaard. In de top van beide zijgevels zijn T-schuifvensters toegepast.

Het zadeldak van het bedrijfsgedeelte (loodrecht op de straat) is gedekt met rode Tuiles-du-Nord pannen. Het bedrijfsgedeelte bezit meerdere originele en secundaire vensteropeningen. Tegen de rechter zijgevel is een driezijdige eenlaagse uitbouw onder plat dak opgetrokken.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering van vooral het woongedeelte, die exemplarisch is voor de bouwtijd.