Kerkweg 6 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Linkerdeel van een dubbel woonhuis, in twee bouwlagen waarvan één in de kap, gebouwd omstreeks 1930.

Kerkweg 6

De mansardekap heeft de nok loodrecht op de straat en is gedekt met rode Tuile du Nord pannen.

De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kettingverband. In de voorgevel met mansardetop is aan de linkerzijde de entree gesitueerd. Hiertoe is de hoek van het huis teruggelegd onder een zware betonnen latei. In een kozijn met een rondboogvormige bovendorpel is een gelijkvormige deur afgehangen. De deur is voorzien van een middenstrook met opgelegde panelen en een klein ruitje. De deur is omrand met vaste ramen met glas-in-lood vulling, die de basisvorm van het kozijn volgen.

Rechts naast de deur is de gevel voorzien van een rechte erkeruitbouw, die gekoppeld is aan die van het buurpand. De kozijnen in de erker hebben bovenramen met glas-in-lood vulling. De verdieping is voorzien van een vierlicht met draairamen.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het pet pand onderdeel is van de structurele eenheid van twee panden (nummer 4 en 6).