Dwarskade 33 – Woonhuis

gemeentelijk monument
woonhuis

Op een rechthoekige plattegrond opgetrokken woonhuis in twee bouwlagen onder plat dak. Gebouwd omstreeks 1925.

Dwarskade 33

Het pand is een typerend voorbeeld van een ‘aparte’ tuinderwoning. Dit gebouwtype komt ook in de bollenstreek voor, maar het is uniek voor deze streek, het Oostland.

Het metselwerk is in Vlaams verband opgetrokken van een rode baksteen.

De voorgevel bevat op begane grond niveau aan de rechterzijde een groot ongedeeld secundair raam.

Links hiervan bevindt zich een entreeportaal onder een betonnen latei, waarachter zich de voordeur met bovenlicht (secundair) bevindt. Op verdiepingniveau bevinden zich twee vereenvoudigde T-vensters onder een betonnen latei. De onderste schuiframen zijn vervangen door een dubbel draairaam en het bovenste raam is vervangen door een uitzetraam. De gevel is beëindigd door een gemetselde rollaag
waarin opgenomen drie uitgemetselde torens (twee op de hoek en één in het midden).

Ter plaatse van de rechterzijgevel, aan de achterzijde bevindt zich een eenvoudige erker.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de hoofdvorm.