Dorpsstraat 19 – Woonhuis & Winkel

gemeentelijk monument
herberg-rechthuis woonhuis-winke
l

Vrij liggend pand op L-vormige plattegrond (Dorpsstraat 17 en 19) onder een afgeplat samengesteld schilddak.

Dorpsstraat 17 en 19

Het totale bouwvolume (Dorpsstraat 17 en 19) is een vrij liggend pand op een L-vormige plattegrond, onder één afgeplat samengesteld schilddak. Het bevat één bouwlaag en een dakverdieping.

Het achter de Dorpstraat gelegen bouwvolume (nr.19) is in gebruik als woonhuis. Het bouwvolume gelegen met de nok van het schilddak haaks op de straat is gevat onder een met nr. 17 samengesteld schilddak. De dakvlakken zijn gedekt door gesmoorde oud-Hollandse pannen van recente datum.

In het dakvlak bevinden zich drie dakkapellen van recente datum. Rondom het gebouw bevindt zich een houten bakgoot op klossen, bekroond met geprofileerde gootlijst.

De zijgevel van het woongedeelte heeft een aan de linkerzijde geplaatste entreedeur met bovenlicht.

Rechts hiervan bevinden zich twee vereenvoudigde schuifvensters, welke in het bovenlicht glas-in-lood bevatten. Aan de bovenzijde van de vensteropeningen zijn strekken metselwerk opgenomen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. In de gevel bevinden zich eenvoudige muurankers.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het metselwerk deels uit de 17e eeuw is. Het is behalve de toren van de NH Kerk, het enige overblijfsel uit de 17e eeuw in de Dorpsstraat. Het pand is voorheen een rechthuis geweest en vormt een structurele eenheid met Dorpsstraat 17.