Dorpsstraat 17 – Herberg & Rechthuis – Woonhuis & Winkel

gemeentelijk monument
herberg-rechthuis woonhuis-winkel

Vrij liggend pand op L-vormige plattegrond (Dorpsstraat 17 en 19) onder een afgeplat samengesteld schilddak.

Dorpsstraat 17
Dorpsstraat 17 en 19

Het pand bevat één bouwlaag en een dakverdieping. Het grote bouwvolume is gevat onder één afgeplat samengesteld schilddak met steekkapje. De raakvlakken zijn gedekt door gesmoorde oud-Hollandse pannen van recente datum.

Rondom het gebouw bevindt zich een houten bakgoot op klossen, bekroond met geprofileerde gootlijst.

Het aan de straat gelegen bouwvolume (nr.17) is in gebruik als winkel.

De voorgevel heeft een verhoogd geveldeel, waarin een gemetselde dakkapel  opgenomen is. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. In het bovenlicht van de winkelentree bevindt zich een gebrandschilderd glaspaneel met de voorstelling van een ijsbeer in een poollandschap. Dit is een verwijzing naar de vroegere firmanaam: Eisberg.

De gevel is aan de rechterzijde van de centraal geplaatste entreedeur gestopt met twee vereenvoudigde schuifvensters, welke in het bovenlicht in glas-in-lood bevatten. Aan de bovenzijde van de vensteropeningen zijn strekken metselwerk opgenomen. Links van de deuropening bevinden zich twee vroegere vensters, vergroot tot markante winkelpui met een portiek, voorzien van houten boog en glas-inlood. Hierin is tevens een nieuwe deur opgenomen.

Aan de achterzijde is een nieuwe aanbouw van recente datum geplaatst in de oksel van de gebouwdelen.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het metselwerk deels uit de 17e eeuw is. Het is behalve de toren van de NH Kerk, het enige overblijfsel uit de 17e eeuw in de Dorpsstraat. Het pand is voorheen een rechthuis geweest en vormt een structurele eenheid met Dorpsstraat 19.