Dorpsstraat 12 – Woonhuis annex bedrijfsruimte

gemeentelijk monument
woonhuis annex bedrijfsruimte

Voormalige timmerwerkplaats annex woonhuis, in twee bouwlagen waarvan een in de kap, het pand is (deels) herbouwd in 1837.

Dorpsstraat 12
Dorpsstraat 12 – woonhuis

Het pand is op een L-vormige plattegrond gelegen, met de lange zijde evenwijdig aan de straat. De vooren linker zijgevel zijn opgetrokken in donker bruinrode baksteen, gemetseld in kalkmortel in kruisverband.

De rechter zijgevel is in gele steen opgetrokken. Alle gevels bezitten een gecementeerde plint. De voorgevel bezit zes vensterassen. In de drie assen links is een schuifraam met ongedeeld onder- en bovenraam opgenomen. De vierde travee wordt gevormd door de toegang met een vlakke houten deur en een bovenlicht met levensboom. De twee traveeën rechts bezitten een schuifraam met een zesruits onderraam en een drieruits bovenraam. Tussen deze vensters is een gevelsteen met het (her)bouwjaar 1837 ingemetseld. De overgang naar het met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekte dak wordt gevormd door een gelijste houten bakgoot op consoles.
De linker zijgevel bezit op de begane grond een venster gelijk aan dat in de voorgevel. Onder het wolfseind is een klein schuifraam opgenomen. De rechter zijgevel bezit drie twaalfruits vensters. Het bouwlichaam in de oksel van het gebouw bezit een mansardekap met gesmoorde dakpannen.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing. Het pand is exemplarisch voor de oorspronkelijke bebouwing van de Dorpsstraat;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering, de ouderdom, de redelijke mate van authenticiteit, de schaal van de bouwmassa en architectuur.