Brasserskade 19 – Timpaan

gemeentelijk monument
timpaan

De timpaan is geplaatst boven de dubbele verdiepingsdeur van het balkon en stelt voor een uit wolken rijzende zon met stralenkrans.

Brasserskade 19 - Timpaan
Brasserskade 19 – Timpaan

Aan de woning Brasserskade 19 bevindt zich in het rechter deel van de geveltop een gestileerde timpaan. De timpaan is geplaatst op een weinig naar voren liggende rij geel geschilderde bakstenen met daarboven in stuc uitgevoerd een voorstelling van een zon met stralenkrans, welke oprijst uit de gestileerde wolken. In de zon is het jaartal 1919 opgenomen.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde uitsluitend vanwege de detaillering.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bescherming uitsluitend geldt vanwege de bijzondere timpaan. De woning als geheel valt niet onder de monumentale status beschermen.