Kerkweg 15 – Voormalige Burgemeesterswoning

gemeentelijk monument
voormalige burgemeesterswoning

Voormalige burgemeesterswoning op rechthoekig grondplan in twee bouwlagen, waarvan één in de kap, gebouwd in een aan de zakelijkheid verwante bouwstijl omstreeks 1938.

Kerkweg 15

Het zadeldak, met een groot overstek op doorlopende sporen eindigend in een mastgoot, is gedekt met gesmoorde Verbeterde Hollandse pannen.

De gevels zijn opgetrokken in hardrode baksteen in klezoor verband. De gevel aan de zijde van de Kerkweg is aan de linkerkant beëindigd in een zich naar boven toe verjongende steunbeer. Geheel links is een klein rondboogvenster met stalen raam opgenomen. Daarnaast een breed ongedeeld venster onder een betonnen latei. In een vooruitgeschoven gedeelte aan de rechterzijde zit een gelijkvormig venster, dat onderverdeeld is in een vast middenraam met aan weerszijden een draaivenster. Direct naast het vooruitgeschoven deel is de entree gesitueerd. De deur is teruggelegd achter een segment-boognis in de voorgevel, waarvan de aanzet- en sluitsteen van de boog in natuursteen is uitgevoerd.

Links naast de deur is op een uitkragend gemetselde onderbouw een driezijdig erkertje gemaakt. De ramen zijn voorzien van een glas-in-lood vulling. Het erkertje is bekroond met een dakje met piron voorzien van een loden bedekking. De verdieping van het linkerdeel van de gevel bezit links een brede vensteropening en boven de entree vijf smalle vensteropeningen met ijzeren ramen onder een betonnen latei. Centraal in de gevel is een gepolychromeerde steen met het gemeentewapen ingemetseld. In de rechterzijgevel bevindt zich naast twee vensters een dienstingang in een rondboogdeuropening. Op de verdieping zitten twee brede vensteropeningen onder een betonnen latei. De garage is deels vrijstaand naar de zijstraat toe uitgebouwd. Het erf wordt aan de straatzijde begrensd door een laag muurtje met ezelsrug, aan de voorzijde op een gebogen plattegrond tussen de hekpalen van een oprit aan de linkerzijde en het tuinpad aan de rechterzijde. De hekken zijn in buisprofiel uitgevoerd.

Het object is om de volgende redenen van waarde voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

  • Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie als burgemeesterswoning, gebouwd in opdracht van de net zelfstandig geworden gemeente;
  • Situeringwaarde vanwege de beeldbepalende ligging;
  • Architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering. in een stijl die zeldzaam is voor de gemeente.