Molen Windlust

De Nootdorpse Molen ‘Windlust’
De Nootdorpse molen ‘Windlust’ is een rijksmonument. De molen staat aan de rand van de bebouwde kom van Nootdorp, langs de weg die van Nootdorp naar Pijnacker loopt (de Oudeweg). Sinds 2 september 2008 is de molen eigendom van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp.

Geschiedenis van de molen
De molen ‘Windlust’ is in 1781 gebouwd op de Hopsteegse toren (tussen de Oostpoort en de Koepoort) in Delft. Vanwege de overgang op stoomkracht werd de molen in 1885 verkocht aan de Nootdorpse molenaar Blonk. De houten bovenbouw (het ‘achtkant’) werd uit elkaar gehaald, naar Nootdorp vervoerd en daar weer in elkaar gezet. De eerste steen van de onderbouw werd op 17 augustus 1885 gelegd door de 5-jarige Leendert Blonk. Molenaar Blonk kwam op 13 maart 1886 in Zegwaart op 61-jarige leeftijd om het leven, nadat zijn paard op hol was geslagen. Hij liet een vrouw en negen kinderen achter.

Nootdorp - Molen - 02 - bewerkt

Voor de molen de graanschuur. Foto ca. 1935.

Na het overlijden van molenaar Blonk wisselde de molen een aantal malen van eigenaar. In 1922 kwam de heer Jongste uit Kethel als molenaar voor de Boerenbond werken. Jongste werd niet lang daarna eigenaar van de molen. Van molenaar Jongste is onder andere bekend dat hij in de oorlogsjaren altijd voor iedereen klaar stond om voor weinig of geen geld graan te malen. Zie ook het verhaal over molenaar Jongste in ons boek Nootdorpers II. In 1947 was hij één van de eersten die ‘fokwieken met remkleppen’ liet aanbrengen op de ‘binnenroede’. Omdat het steeds moeilijker werd met een door de wind aangedreven molen commercieel te werken, draaide de molen in 1952 voor het laatst.

Krantenknipsel - Fokwieken - bijgewerkt

Artikel uit de ANWB Kampioen van mei 1947

In de jaren na 1952 raakte de molen steeds verder in verval. In 1974 kocht de heer J.L. de Wolf, uurwerkmaker en opticien te Delft, het molenaarshuis, de molen en de graanschuur. Van begin af aan zette hij zich in om de molen gerestaureerd te krijgen. Door velerlei oorzaken werd de restauratie een moeizame operatie. Maar nadat de molen bijna 40 jaar niet meer gedraaid had, kon hij op 29 mei 1989 weer feestelijk in bedrijf worden gesteld. De restauratie had ƒ 480.000,– gekost. Midden 1999 werd de heer L. van der Lee uit Delft eigenaar van de molen. Sinds 2 september 2008 is de molen eigendom van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp.

Bouwtype van de molen
De molen ‘Windlust’ is een ‘stellingmolen’. De ‘stelling’ (of ‘omloop’) ligt op de hoogte van de eerste zolder. De ‘molenromp’ bestaat uit een gemetselde achtkantige onderbouw met daarop het houten achtkant dat met riet gedekt is. Ook de kap is met riet gedekt. De molen is een ‘bovenkruier’. Van beneden naar boven heten de vier zolders: de ‘maalzolder’, de ‘steenzolder’, de ‘luizolder’ en de ‘kapzolder’.

Stichting ‘vrienden van de Windlust te Nootdorp’
Op 28 april 1998 is de Stichting ‘Vrienden van de Windlust te Nootdorp’ (VWN) opgericht. De stichting heeft zich ten doel gesteld te bevorderen dat de molen draai- en maalvaardig blijft, dat de molen regelmatig in gebruik gesteld wordt door een gediplomeerd molenaar en dat de molen regelmatig voor het publiek opengesteld is. Nadat de heer van der Lee midden 1999 eigenaar was geworden, kwam het stichtingsbestuur met hem overeen dat zij de molen zouden gaan beheren.

Informatie
Voor alle informatie betreffende de Stichting VWN en molen Windlust, zie de website.