Contact & Bestuur

Indien u contact met ons op wilt nemen of eventuele vragen wilt stellen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@noitdorpsche-historien.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur van de Vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter (sinds 28 februari 2001)
Henk Rolvink
Fonteinkruid 23
2631 DT Nootdorp
tel.: 015 310 8117
e-mail: henk@rolvink.info
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Secretaris (sinds 13 mei 2009)
Ninon Vis
Berkenhof 17
2631 GJ Nootdorp
tel.: 015 310 9680
e-mail: ninonvis@casema.nl
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Penningmeester (sinds 18 mei 2004)
Ruud Staal
Sytwinde 185
2631 GZ Nootdorp
tel.: 015 310 6037
e-mail: jr.staal@planet.nl
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL94 RABO 0137 3596 75 ten name van Noitdorpsche Historiën te Nootdorp.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27197110.

De vereniging heeft geen beloningsbeleid voor haar bestuur, het bestuur verricht haar werkzaamheden zonder daar een vergoeding of beloning voor te ontvangen.