ANBI gegevens

ANBI-logoDe vereniging Noitdorpsche Historiën is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn. Zie voor de voorwaarden de website van de belastingdienst.

Het fiscaal nummer van de vereniging Noitdorpsche Historiën is 816071962. De gegevens over het bestuur vindt u hier.

Als ANBI moeten we een verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren. Die worden altijd op de jaarvergadering besproken en daarom publiceren we de verslagen van de jaarvergadering. In de jaarvergadering wordt ook rekening en verantwoording afgelegd van het financiële beleid. Een kascommissie doet verslag en staande de jaarvergadering wordt dit alles besproken. De goedgekeurde balans en de staat van baten en lasten worden dan ook gepubliceerd, inclusief de toelichting.

Deze informatie vindt u hieronder.

2009
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2010
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2011
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2012
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2013
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2014
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2015
Jaarvergadering
Balans
Staat van Baten en Lasten
2016
Jaarvergadering

Balans

Staat van Baten en Lasten
2017
Jaarvergadering

Balans

Staat van Baten en Lasten
2018
Jaarvergadering

Balans en resultaten