Slagschaduw

Voorinschrijving
In november verschijnt ons nieuwe boek “In de slagschaduw”.

Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog

In de slagschaduw

Dit boek, geschreven door Noud Janssen met medewerking van Bert Huijgen, Piet van der Kruk, Henk Rolvink en Ninon Vis vertelt het verhaal van Nootdorp en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overdonderend begin van de oorlog voor Nootdorp – de slag om het vliegveld Ypenburg –, de vormen van verzet tegen de bezettingsmacht, de onderduikers, het schaarser worden van allerlei levensbehoeften, de tewerkstelling in Duitsland, de schietpartijen, de bombardementen, de hongerwinter, de bevrijding komen natuurlijk aan bod. Ook de jaren vlak voor de oorlog en na de bevrijding worden beschreven.
Tezamen met de reeds eerder gepubliceerde verhalen, die in dit boek zijn verwerkt, biedt “In de slagschaduw” voor het eerst een getrouw beeld van ons dorp, dat werd meegesleurd in de internationale oorlogsverwikkelingen. Het bevat tientallen persoonlijke herinneringen van Nootdorpers die het allemaal hebben meegemaakt. Voor dit boek is ook archiefonderzoek gedaan. Daaruit zijn tal van nieuwe gegevens naar voren gekomen. Veel kleinere onderdelen en talrijke illustraties maken het boek voor veel mensen toegankelijk.
De prijs bij voor-intekenen bedraagt € 15,00 (excl. eventuele verzendkosten), hetgeen een aanzienlijke korting betekent. De winkelprijs van het boek zal € 19,95 bedragen.
U kunt het boek in de voorverkoop bestellen door € 15,00 (of een veelvoud daarvan) over te maken op rekening NL 94 RABO 0137 3596 75 ten name van Noitdorpsche Historiën onder vermelding van “In de slagschaduw” en uw postcode en huisnummer.
Wij zullen de namen van de voorinschrijvers als “sponsors” in het boek vermelden. Omdat het boek begin oktober naar de drukker gaat, zult u voor 30 september aan ons moeten overmaken. Het bedrag moet 1 oktober op onze rekening staan.