in Families

Er zijn in Nootdorp een aantal bekende families. Van sommige van deze families zijn complete boeken verschenen met daarin de weerslag van genealogisch onderzoek. Ook Noitdorpsche Historiën ondersteunt het genealogisch onderzoek. Daarom werken we samen met het de historische vereniging Oud Soetermeer en Maria Berkovits – van Eijk vertegenwoordigt onze vereniging daar.

Zij werkt aan het opbouwen van een computerbestand met genealogische gegevens betreffende Nootdorp. Aangezien zij dit alleen doet vordert het werk langzaam. Toch is er al een flinke hoeveelheid gegevens beschikbaar in de vorm van een computerbestand. Op dit moment is zij bezig met het samenstellen van dossiers van de families De Vreede en Van de Sande. De Nootdorpers met de naam De Vreede stammen vrijwel allemaal af van Hendrik de Vreede, die rond 1740 uit Duitsland naar deze contreien kwam. De Van de Sande’s hebben als gemeenschappelijke voorouder Theodorus van de Sande, die rond 1800 naar Nootdorp kwam en bakker was.

Voor het samenstellen van het computerbestand heeft zij onder meer toegang tot de databank op papier en in de computer van de Genealogische Werkgroep Zoetermeer, waar ook veel Nootdorpers in voorkomen. Het is dus ook voor Nootdorpers interessant eens een van de maandelijkse inloopavonden van deze werkgroep te bezoeken. Het is niet nodig lid te zijn van de Zoetermeerse werkgroep.
Op deze avonden is er een aantal ervaren en enthousiaste onderzoekers aanwezig om bezoekers verder te helpen met onderzoek naar hun voorouders, of daar een begin mee te maken. Tijdens de inloopavonden is Maria meestal aanwezig met het Nootdorpse computerbestand. De werkgroep beschikt over een uitgebreide bibliotheek. Men kan de aanwezige genealogische en historische naslagwerken inzien, maar ze worden niet uitgeleend.

Tegen een kleine vergoeding is het mogelijk gevonden gegevens te laten afdrukken of kopiëren. De inloopavonden vinden plaats op elke eerste maandag van de maand (uitgezonderd officiële feestdagen; uitgezonderd juli en augustus) van 19.30 uur tot 22.00 aan de Dorpsstraat 132 in Zoetermeer.

Als u ook eens verder wilt zoeken in de beschikbare genealogische gegevens of wilt starten met een genealogisch onderzoek naar uw familie, kom dan eens langs in Zoetermeer. Wanneer het een Nootdorpse familie betreft dan is het goed mogelijk dat Maria u verder kan helpen. Het is goed om dan even contact met haar op te nemen voor het geval u af wilt reizen naar Zoetermeer. Maria is er meestal, maar niet altijd. Contact via e-mail info@noitdorpsche-historien.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.