Noud Janssen

In de slagschaduw

Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog

In de slagschaduw

Dit boek, geschreven door Noud Janssen met medewerking van Bert Huijgen, Piet van der Kruk, Henk Rolvink en Ninon Vis vertelt het verhaal van Nootdorp en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overdonderend begin van de oorlog voor Nootdorp – de slag om het vliegveld Ypenburg –, de vormen van verzet tegen de bezettingsmacht, de onderduikers, het schaarser worden van allerlei levensbehoeften, de tewerkstelling in Duitsland, de schietpartijen, de bombardementen, de hongerwinter, de bevrijding komen natuurlijk aan bod. Ook de jaren vlak voor de oorlog en na de bevrijding worden beschreven.
Tezamen met de reeds eerder gepubliceerde verhalen, die in dit boek zijn verwerkt, biedt “In de slagschaduw” voor het eerst een getrouw beeld van ons dorp, dat werd meegesleurd in de internationale oorlogsverwikkelingen. Het bevat tientallen persoonlijke herinneringen van Nootdorpers die het allemaal hebben meegemaakt. Voor dit boek is ook archiefonderzoek gedaan. Daaruit zijn tal van nieuwe gegevens naar voren gekomen. Veel kleinere onderdelen en talrijke illustraties maken het boek voor veel mensen toegankelijk.


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp, Oorlog |

Nootdorp, van veen tot steen

Nootdorp, van veen tot steenNootdorp, van veen tot steen

Johan Cruyff, bekend om zijn dikwijls treffende uitspraken, heeft eens gezegd: je kunt ’t pas zien als je het door hebt.

Als je door Nootdorp wandelt of fietst, sta je er niet bij stil dat eigenlijk alles wat je ziet een foto van het verleden is. Hoe Nootdorp er nu uitziet is immers de uitkomst van een lange ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor de bocht in de Veenweg waar deze overgaat in de Kerkweg, dat geldt ook voor de rechte lijn van de Brasserskade. De Dorpsstraat wordt al 750 jaar bewoond, de Wilhelminastraat pas 50 jaar. De eeuwenoude tocht langs de Dwarskade of de Veenweg had vroeger net zo’n belangrijke betekenis als de rijksweg A12 tegenwoordig heeft.

Dit boek gaat over de geografische geschiedenis van Nootdorp vanaf de eerste bewoning tot heden. Het vertelt het verhaal over hoe de vroegste bewoners hier leefden, hoe in de Middeleeuwen de ontginners van het veen hun leefomgeving vormden en hoe de Nootdorpers in de 19e eeuw hun dorp ingrijpend zagen veranderen. De keuzes die in vroegere tijden zijn gemaakt over de inrichting van het land en de gevolgen daarvan, zien we tot op de dag van vandaag. Maar dan moet je het wel ‘door hebben’.

Op een overzichtelijke en voor ieder begrijpelijke wijze schetsen de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen van het Nootdorpse landschap. Ze vertellen het verhaal van voor- en tegenspoed, van armoe en rijkdom. Ze laten zien welke belangrijke veranderingen in de akkerbouw, veeteelt, tuinderij en woningbouw Nootdorp hebben gemaakt zoals het nu is.

Tal van illustraties ondersteunen de tekst. Kortere tekstblokjes verlevendigen het geheel.

Nootdorp van veen tot steen biedt een boeiende doorkijk van het verleden naar het heden.

Uitgeverij/drukkerij Van de Sande


Genre: NH
Series: Geschiedenis, Nootdorp |